Tuesday, 26 July 2011

Thing 8: Google Calendar

I like this thing as I'm already using it. Sporadically anyhow. I did use it much more often with people from the digitsation project but then the library started using the Thunderbird calendar across the institution (which is also accessible from any computer) which I find quite useful. Unfortunately not everyone thinks the same and not everyone uses it. But the main people I work with do making finding out if somebody is free, arranging meetings and so on much easier.

I have added the cpd23 things to my Google Calendar and am considering updating my Google Calendar as well so that most stuff is on it. Though thinking about it as the library uses Thunderbird there probably isn't much point in doing this at the moment. Though I'll keep it going in the background for when I need it.

_______________________________________________________________

Rwy'n hoffi'r peth hyngan fy mod i yn barod yn ei ddefnyddio. Yn achlysurol da beth. Roedden i'n ei ddefnyddio yn llawer mwy aml o fewn y prosiect, yna fe wnaeth y llyfrgell ddechrau ddefnyddio calendar Thunderbird ar draws y sefydliad, a gan fy mod yn gallu cyraedd i mewn iddo o unrhyw gyfrifiadur mae'n fwy defnyddiol i fi ar y funud. Yn anffodus nid oes pawb yn y sefydliad yn teimlo'r un peth a nid ydynt yn ei ddefnyddio. Wrth lwc mae'r pobl dwi'n gweithio gyda fwyaf yn sy'n gwneud ffeindio allan os mae rhywun yn rhydd neu trefnu cyfarfod llawer yn haws.

Dwi wedi dodi'r pethau cpd23 ar i Google Calendars ac yn meddwl efallai diweddaru Google Calendar a'i ddefnyddio mwy. Er wedi meddwl gan fod y llyfrgell yn defnyddio Thunderbird does yna ddim llawer o bwynt gwneud hyn nawr. Er fydda i yn cadw'r Google Calendar yn y cefndir just rhagofn iddo ddod yn ddefnyddiol rhywbryd.

0 comments: